Regulamin

 1. Sklep LoVeloShop.pl jest sklepem internetowym prowadzonym przez firmę LoVelo Ewa Letyta-Socała (zwaną dalej: LoVelo) z siedzibą: ul. Małej Łąki 23/7, 02-793 Warszawa wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr 520040, NIP 7010028682, REGON 142690782. Nie posiadamy sklepu stacjonarnego. Obecnie działalność sklepu jest zawieszona.
 1. W sklepie LoVeloShop.pl można dokonywać zakupów bezpośrednio przez Internet.

 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.

 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

 4. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost w cenie 16,99 zł przy przedpłacie na konto firmy LoVelo oraz w cenie 20,99 zł za pobraniem. Towary wysyłamy tylko na terytorium Polski. W przypadku wysyłki za granicę prosimy o indywidualny kontakt.
 5. W przypadku wyboru opcji przedpłaty kupujący jest zobowiązany do wpłacenia należności na konto firmy LoVelo w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane. Płatność za zamówienia odbywa się poprzez wpłatę na konto firmy LoVelo w banku ING Bank Śląski S.A. nr: 11 1050 1025 1000 0090 7710 1005.

 6. Zamówienie jest kompletowane i wysyłane w ciągu max. 5 dni od daty zaksięgowania należności na koncie firmy LoVelo bądź wybrania opcji płatności za pobraniem. Czas dostawy kurierem wynosi minimum 24 h, pocztą min. 48 h. Wszystkie powyższe terminy dotyczą dni roboczych. LoVelo nie ponosi odpowiedzialności za etap dostawy realizowany przez kuriera/pocztę. W momencie przekazania towaru kurierowi/poczcie LoVelo zrzeka się odpowiedzialności za dostawę, niemniej mając na względzie zadowolenie klienta, LoVelo monitoruje proces jej dostarczenia.

 7. Po otrzymaniu przesyłki zaleca się sprawdzenie jej stanu w obecności spedytora, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzenia produktu lub też innych nieprawidłowości produktu zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.
 8. Ceny znajdujące się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.

 9. W sklepie internetowym potwierdzenie przelewu jest równoznaczne z rachunkiem. Na wcześniejsze życzenie Klienta wystawiamy rachunek. Nie wystawiamy faktur VAT.

 10. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.). Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady produktu, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy konsumentowi, nie zawiadomi o tym sprzedawcy.

 11. Reklamacji Produktu Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej produktu. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może: żądać wymiany produktu na wolny od wad, żądać usunięcia wady, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 12. Reklamowany towar wraz z pismem określającym wady produktu oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać do firmy LoVelo. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania przesyłki.

 13. Klient ma prawo zwrotu zamówienia bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (Dz. U. Nr 22, poz. 271 art. 7) w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu należy przesłać na adres firmy LoVelo pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Następnie w ciągu 14 dnia należy odesłać towar. Sklep w ciągu 14 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu i jeżeli towar spełnia ww. wymagania zostaje zwrócona należność tym samym kanałem, którym kupujący dokonał płatności, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. Koszty dostarczenia produktu podlegają zwrotowi Konsumentowi jedynie do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Sprzedawcę.

 14. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego lub zużyciem.

 15. Jeśli Klient nie odbierze wcześniej opłaconej przesyłki, obciążany jest kosztami wysyłki zwrotnej do firmy LoVelo oraz kosztami ponownej wysyłki towaru.

 16. Informujemy, że logując się na stronie LoVeloShop.pl wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu zamówienia na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 roku (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 17. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w serwisie internetowym LoVeloShop.pl jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).

 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.


Strona głównaStrona główna

NASZ NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter, bądź na bieżąco z nowościami i promocjami

Wysyłka

Kontakt